Η πορεία της γραμμής - Η πρώτη πλήρως προσβάσιμη έκθεση

Η πορεία της γραμμής

Η πορεία της γραμμής

Η πρώτη πλήρως προσβάσιμη έκθεση για έργα χαρακτικής του καλλιτέχνη Παναγιώτη Πριστούρη
Το Επιγραφικό Μουσείο - Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων (Κέντρο Επιγραφικών Σπουδών)
Ιούνιος 24-30, 2022
Ώρες λειτουργίας: Σάββατο και Κυριακή 10.00-19.00 Καθημερινά 17.00-21.00
Έναρξη: 24 Ιουνίου στις 18:00

Την πρώτη πλήρως προσβάσιμη έκθεση για άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα διοργανώνει η MYARTIST σε συνεργασία με το Επιγραφικό Μουσείο, με έργα του καλλιτέχνη και χαράκτη Παναγιώτη Πριστούρη. "Η διαδρομή της γραμμής" παρουσιάζει 21 χαρακτικά που αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα στάδια του ταξιδιού του καλλιτέχνη, καθώς και τρία εντυπωσιακά αντίγραφα επιγραφών από την πλούσια συλλογή του Επιγραφικού Μουσείου.

Σε μια προσπάθεια να διοργανωθεί μια έκθεση προσιτή σε όλους, ο τρόπος παρουσίασης και επεξήγησης των χαρακτικών εκθεμάτων έχει προσαρμοστεί σημαντικά. Κάθε έργο συνοδεύεται από διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, την οποία μπορείτε να βρείτε στο QR, ενώ υπάρχει και ηχητική περιγραφή του έργου από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Ο τίτλος είναι επίσης τυπωμένος σε γραφή Braille. Κορυφαία στιγμή της έκθεσης είναι η απτική εκτύπωση "Gaita", η οποία είναι κατάλληλη για άτομα με προβλήματα όρασης χάρη στον ειδικό φωτισμό. Στην περίπτωση του έργου με τίτλο "Klisova", ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει όλα τα στάδια της δημιουργίας, από τη χάραξη μέχρι την τελική εκτύπωση.

Μία από τις πολλές καινοτομίες της έκθεσης είναι ο σχεδιασμός ενός αισθητηριακού χάρτη για άτομα στο φάσμα του αυτισμού, καθώς και η συνεχής παρουσία διερμηνέα για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και συνοδού για άτομα με προβλήματα όρασης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ημερών της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν δύο διαδραστικά εργαστήρια με θέμα την ελευθερία έκφρασης της ατομικής μας ταυτότητας (Η τυραννία του χώρου) και την προσβασιμότητα των χώρων τέχνης.

Τα 21 χαρακτικά έργα του Παναγιώτη Πριστούρη που παρουσιάζονται στην έκθεση επιλέχθηκαν με τη συνεργασία πέντε διεθνών επιμελητών. Κάθε επιμελητής ασχολήθηκε με μια συγκεκριμένη περίοδο του καλλιτεχνικού έργου του δημιουργού, αναλύοντας και αξιολογώντας τις διάφορες φάσεις της καλλιτεχνικής του εξέλιξης και ωρίμανσης.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στην υλοποίηση της έκθεσης συνέβαλαν αποφασιστικά οι ακόλουθοι φορείς: e-Nable Greece, Amymoni, Hands-Up και Microkosmos.
Συνεργάτης επικοινωνίας: Youthmakers Hub

Η πρώτη πλήρως προσβάσιμη έκθεση για έργα χαρακτικής του καλλιτέχνη Παναγιώτη Πριστούρη
Το Επιγραφικό Μουσείο - Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων (Κέντρο Επιγραφικών Σπουδών)
Ιούνιος 24-30, 2022
Ώρες λειτουργίας: Σάββατο και Κυριακή 10.00-19.00 Καθημερινά 17.00-21.00
Έναρξη: 24 Ιουνίου στις 18:00

Την πρώτη πλήρως προσβάσιμη έκθεση για άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα διοργανώνει η MYARTIST σε συνεργασία με το Επιγραφικό Μουσείο, με έργα του καλλιτέχνη και χαράκτη Παναγιώτη Πριστούρη. "Η διαδρομή της γραμμής" παρουσιάζει 21 χαρακτικά που αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα στάδια του ταξιδιού του καλλιτέχνη, καθώς και τρία εντυπωσιακά αντίγραφα επιγραφών από την πλούσια συλλογή του Επιγραφικού Μουσείου.

Σε μια προσπάθεια να διοργανωθεί μια έκθεση προσιτή σε όλους, ο τρόπος παρουσίασης και επεξήγησης των χαρακτικών εκθεμάτων έχει προσαρμοστεί σημαντικά. Κάθε έργο συνοδεύεται από διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, την οποία μπορείτε να βρείτε στο QR, ενώ υπάρχει και ηχητική περιγραφή του έργου από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Ο τίτλος είναι επίσης τυπωμένος σε γραφή Braille. Κορυφαία στιγμή της έκθεσης είναι η απτική εκτύπωση "Gaita", η οποία είναι κατάλληλη για άτομα με προβλήματα όρασης χάρη στον ειδικό φωτισμό. Στην περίπτωση του έργου με τίτλο "Klisova", ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει όλα τα στάδια της δημιουργίας, από τη χάραξη μέχρι την τελική εκτύπωση.

Μία από τις πολλές καινοτομίες της έκθεσης είναι ο σχεδιασμός ενός αισθητηριακού χάρτη για άτομα στο φάσμα του αυτισμού, καθώς και η συνεχής παρουσία διερμηνέα για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και συνοδού για άτομα με προβλήματα όρασης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ημερών της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν δύο διαδραστικά εργαστήρια με θέμα την ελευθερία έκφρασης της ατομικής μας ταυτότητας (Η τυραννία του χώρου) και την προσβασιμότητα των χώρων τέχνης.

Τα 21 χαρακτικά έργα του Παναγιώτη Πριστούρη που παρουσιάζονται στην έκθεση επιλέχθηκαν με τη συνεργασία πέντε διεθνών επιμελητών. Κάθε επιμελητής ασχολήθηκε με μια συγκεκριμένη περίοδο του καλλιτεχνικού έργου του δημιουργού, αναλύοντας και αξιολογώντας τις διάφορες φάσεις της καλλιτεχνικής του εξέλιξης και ωρίμανσης.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στην υλοποίηση της έκθεσης συνέβαλαν αποφασιστικά οι ακόλουθοι φορείς: e-Nable Greece, Amymoni, Hands-Up και Microkosmos.
Συνεργάτης επικοινωνίας: Youthmakers Hub