Σχετικά με εμάς

Η MYARTIST είναι ένας κοινωνικός συνεταιρισμός, που ιδρύθηκε το 2018 και ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή στην επανένταξη, μέσω υπηρεσιών εργασίας / καθοδήγησης / συμβουλευτικής και καθοδήγησης, σε μειονεκτούντες και περιθωριοποιημένους καλλιτέχνες (άτομα με ειδικές ανάγκες, μακροχρόνια άνεργοι, πρώην κρατούμενοι, εξαρτημένοι και άλλους).

Προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής σε καλλιτέχνες, ενώ ταυτόχρονα καλεί τις εταιρείες να «υιοθετήσουν» μια/έναν καλλιτέχνη και να αναλάβουν τα λειτουργικά της/του έξοδα (προκειμένου να δημιουργήσουν μια ζωγραφική, ένα γλυπτό, να οργανώσουν μια φωτογραφική έκθεση και άλλα).

Η δημιουργία συναντά την κοινωνική εταιρική ευθύνη μέσα από ένα σύμφωνο συνεργασίας "υιοθέτησης" μιας/ενός καλλιτέχνη, μια γενεσιουργός δύναμη μιας άνευ προηγουμένου συλλογή έργων τέχνης.