Stop Bullying

Project co-financed by the Erasmus+ program | Youth Education

co-europe_youth

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ | Εκπαίδευση Νέων

Διάρκεια έργου: 2023 - 2024

Το Έργο

Το έργο επικεντρώνεται στην ενίσχυση νέων επαγγελματιών μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δημιουργικών εργαστηριακών σεναρίων, με στόχο την πρόληψη και παρέμβαση σε περιπτώσεις εκφοβισμού μεταξύ νέων. Οι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο, σκοπεύουν να αναπτύξουν εργαλεία υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας τις γνώσεις των επαγγελματιών και επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν δημιουργικές μεθόδους στην εργασία τους. Η κύρια φιλοδοξία είναι να εξοπλίσουν αυτούς τους επαγγελματίες με τις απαραίτητες γνώσεις για να αντιμετωπίζουν ενεργά τον εκφοβισμό, με έμφαση στη διασφάλιση ότι αυτά τα εργαλεία είναι χρήσιμα σε διάφορα επίπεδα, καλύπτοντας τοπικές, εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πτυχές.

Το Πλαίσιο

Η συνεργασία απαρτίζεται από 4 οργανισμούς που εδρεύουν στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στη Γαλλία και στο Λουξεμβούργο. Όλοι οι εταίροι έχουν εμπειρία στην εργασία με νέα άτομα, οργανώνοντας δραστηριότητες που υποστηρίζουν τις/τους εργαζόμενες/ους και βοηθούν τις/τους νέες/ους για να αναλάβουν θετική δράση και να συμμετέχουν ενεργά σε εκπαιδευτικά έργα, διαπολιτισμικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά προγράμματα, ανταλλαγές νέων και δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης.

Επιπλέον, όλοι οι εταίροι διαθέτουν πολυετή εμπειρία σε τυπική, μη-τυπική και άτυπη εκπαίδευση και συμμετέχουν σε δίκτυα διάδοσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων τυπικής εκπαίδευσης, των αρχών των δημόσιων σχολείων και των ΜΚΟ που ασχολούνται με τους νέους με ειδικές ανάγκες.

Οι Στόχοι

Η συνεργασία επικεντρώνεται στην:

  • Ανάπτυξη προσβάσιμου πόρου κατά του εκφοβισμού, σχεδιασμένου για τις/τους εργαζόμενες/ους με νέες/ους, που συμπληρώνει το πρόγραμμα κατάρτισης της κοινοπραξίας για τα μέτρα κατά του εκφοβισμού.
  • Παροχή στις οργανώσεις νέων ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων εκφοβισμού με βάση την οργανωσιακή προοπτική.
  • Διενέργεια έρευνας σχετικά με τις υφιστάμενες απαντήσεις εντός του κλάδου της Νεολαίας για την καταπολέμηση του εκφοβισμού, αναζητώντας τις βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη και την παρέμβαση.
  • Ενίσχυση της επαγγελματικής εμπειρογνωμοσύνης και των προτύπων κατάρτισης των εργαζομένων με νέες/ους στην αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Οι Ομάδες στόχοι και οι Στρατηγικές

Η κοινοπραξία του έργου Stop Bullying έχει εντοπίσει τρεις κύριες ομάδες που θα επωφεληθούν από τα αποτελέσματα του έργου. Αυτές περιλαμβάνουν τις/τους νέες/ους εργαζόμενες/ους που απασχολούνται ενεργά με τις/τους νέες/ους σε καθημερινή βάση, τη νεανική κοινότητα ως δευτερεύουσα ομάδα παραληπτών και μια ομάδα σημαντικών συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες περιλαμβάνουν ΜΚΟ που εξειδικεύονται σε θέματα νέων, ιδιαίτερα όσες υποστηρίζουν μετανάστες, άτομα της κοινότητας LGBTQA+ και νέες/ους με αναπηρίες.

Επιπλέον, η λίστα περιλαμβάνει τοπικές αρχές, πανεπιστήμια ψυχολογίας και παιδαγωγικής, κέντρα εκπαίδευσης, καθώς και ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά δίκτυα που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση ζητημάτων διάκρισης, βίας και εκμετάλλευσης.

Τα Αποτελέσματα

  • Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εργαζόμενες/ους στον τομέα της νεολαίας, με τίτλο "Αποτελεσματικές Πρακτικές και Εργαλεία για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Εκφοβισμού στο Εργασιακό Περιβάλλον με Νέες/ους".
  • Ενδιαφέροντα και διαδραστικά εκπαιδευτικά υλικά για τις "Αποτελεσματικές Πρακτικές και Εργαλεία για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Εκφοβισμού στην Εργασία με Νέες/ους", σχεδιασμένα για εργαζόμενες/ους στον τομέα της νεολαίας, δοκιμασμένα διεθνώς και τοπικά σε κάθε χώρα εταίρο.
  • Οδηγίες για δημιουργικά εργαστήρια και συναντήσεις για εργαζόμενες/ους στον τομέα της νεολαίας, με τίτλο "Ιστορίες που θα σε εμπνεύσουν στις προσπάθειές σου για την πρόληψη του εκφοβισμού," με σκοπό να βελτιώσουν την αυτοπεποίθηση, τις δεξιότητες επικοινωνίας και τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων, καθώς και να βοηθήσουν στην υιοθέτηση υγιών τρόπων έκφρασης ανεπιθύμητων συναισθημάτων.
  • Μια διαδραστική ψηφιακή έκθεση βασισμένη στην αφήγηση που προσφέρει ευκαιρίες σε νέες/ους να γνωρίσουν καλύτερα ο ένας τον άλλον, να αντιληφθούν τα κοινά τους, να ενσωματωθούν καλύτερα στο περιβάλλον, με στόχο να μειωθεί ο εκφοβισμός.
  • Μια ενιαία και ταυτόχρονα οργανωμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης σε τέσσερις χώρες, προσανατολισμένη στη νεολαία και τις/τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις δραστηριότητες της νεολαίας, τα σχολεία και τις οικογένειες, με στόχο να προληφθεί ο εκφοβισμός και να προωθηθεί η ανοχή.
  • Ένα σύντομο πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού, με θέμα "Αποτελεσματικές Πρακτικές και Εργαλεία για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Εκφοβισμού στην Εργασία με τη Νεολαία", που περιλαμβάνει τη συμμετοχή 24 εργαζόμενων στον τομέα της νεολαίας (6 ανά εταίρο) και εκπαιδευτικών. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο, τα υλικά και τη μεθοδολογία του προγράμματος κατάρτισης.

Οι Εταίροι

Κατηγορία:

Κοινοποιήστε την ανάρτηση:

εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο

Γίνετε μέλος της κοινότητάς μας και ενημερωθείτε για όλα τα σπουδαία έργα που δημιουργούμε.