Ειρήνη Φαφαλιού

Η Δρ Ειρήνη Φαφαλιού είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο γνωστικό αντικείμενο "Επιχειρήσεις και Πολιτικές Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων". Έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Μεγάλο μέρος της έρευνάς της επικεντρώνεται στους δεσμούς μεταξύ επιχειρήσεων και αγορών, στην ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην κοινωνική και καινοτόμο επιχειρηματικότητα, καθώς και στη στρατηγική διαχείριση της καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνολογίας. Έχει εργαστεί σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και διεθνών έργων.

Το έργο της έχει δημοσιευτεί σε πολλά κορυφαία περιοδικά. Είναι συγγραφέας και επιμελήτρια πολλών βιβλίων που αφορούν τη βιομηχανική οργάνωση και την επιχειρηματικότητα (καινοτόμο και κοινωνική).

 Έχει διατελέσει μέλος διαφόρων ΜΚΟ και πρωτοβουλιών, όπως το "Future Leaders". Είναι ιδρυτικό μέλος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί εθελοντικά ως μέντορας για νεοφυείς επιχειρήσεις σε οργανισμούς όπως το Ekinisi Lab του ΣΕΒ και η πρωτοβουλία Blue Growth Piraeus.