Γεωργία Πλατανίτη

Georgia Plataniti

Γεωργία Πλατανίτη είναι εκπαιδευτικός με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην προσχολική εκπαίδευση. Έχει, επίσης, παρακολουθήσει μαθήματα παραστατικών τεχνών στο Θέατρο των Αλλαγών, καθώς και μαθήματα χορού και φωνητικής στο Armani Musical Theater Center. Η συμμετοχή της σε θεατρικές παραστάσεις είναι ένα ακόμη στοιχείο που συνθέτει το καλλιτεχνικό της προφίλ, ενώ η χρήση θεατρικών μεθόδων και τεχνικών στην εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ αυτών των δύο προσανατολισμών.

Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα σεμινάρια και εκπαιδεύσεις σε θέματα πολιτιστικής προσβασιμότητας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ενώ είναι μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, παρακολουθώντας συστηματικά τις καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές του δραστηριότητες. Είναι εθελόντρια εμψυχώτρια σε εργαστήρια θεατρικών και εκπαιδευτικών παιχνιδιών σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, προωθώντας την κοινωνική ένταξη, την ενσωμάτωση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων και συμμετέχει στο σχεδιασμό πολιτισμικά προσβάσιμου υλικού.