Εταίροι

Από το 2017, υποστηρίζουμε πολιτιστικές δραστηριότητες και έργα που διασχίζουν τα σύνορα στην ευρύτερη Ευρώπη και συμβάλλουν σε μια ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς και δημοκρατική κοινωνία.
We can continue doing this with the support of our Greek and international partners.

Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη
Σοφία Μαστροκούκου
Διευθύντρια χρηματοδότησης και συνεργασιών.