Σχετικά με εμάς

Το MYARTIST είναι ένας κοινωνικός συνεταιρισμός, που ιδρύθηκε το 2018 και ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή στην επανένταξη, μέσω υπηρεσιών εργασίας / καθοδήγησης / συμβουλευτικής και καθοδήγησης, από μειονεκτούντες και περιθωριοποιημένους καλλιτέχνες (άτομα με ειδικές ανάγκες, μακροχρόνια άνεργοι, πρώην κρατούμενοι, εξαρτημένοι κ.λπ.)

Προσφέρουμε υπηρεσίες διαχείρισης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής σε καλλιτέχνες, ενώ ταυτόχρονα καλούμε τις εταιρείες να «υιοθετήσουν» έναν καλλιτέχνη και να αναλάβουν τα λειτουργικά του έξοδα (προκειμένου να δημιουργήσουν μια ζωγραφική, ένα γλυπτό, να οργανώσουν μια φωτογραφική έκθεση , και τα λοιπά.).

Η δημιουργία συναντά την κοινωνική εταιρική ευθύνη μέσα από ένα σύμφωνο συνεργασίας "υιοθέτησης" ενός καλλιτέχνη, μια γενεσιουργός δύναμη μιας άνευ προηγουμένου συλλογή έργων τέχνης.

Η ομάδα

Sofia
Σοφία
Ιδρυτικό μέλος
Ιδρυτικό μέλος
Διευθυντής χρηματοδότησης και συνεργασιών
Maria
ΜαρίαΙδρυτικό μέλος
Oικονομικός Διευθυντής
Aris
ΆρηςΙδρυτικό μέλος
Διευθυντής επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης
Stelios
SteliosΙδρυτικό μέλος
Καλλιτεχνικός διευθυντής & Διαχειριστής προγραμμάτων